Så kommer Du kunna delta i årets Växthus-program

Ny mix av aktiviteter välkomnar fler att hänga på!

Vad är nytt i årets Växthus-program? Och hur kommer du som medarbetare kunna delta? Nyligen berättade vi om temat för årets Växthus, idag vill vi dela en överblick av aktiviteterna som planerats för året.

Nytt för i år är en mix av både längre och kortare aktiviteter för medarbetare, något som syftar till att göra det lättare för dig – oavsett roll och bakgrund – att hänga på. Här nedan berättar Nina Tuomikangas, programansvarig för Växthuset, mer om upplägget.

Vad är nytt i årets Växthus-program?
Årets Växthus-program ser lite annorlunda ut än tidigare. Målbilden? Att bli ännu bättre på att ta tillvara på den idérikedom och erfarenhet som finns bland alla er - våra kollegor – men också hålla dörren öppen till nya partnerskap med världen utanför.

Nina Tuomikangas, Projektledare Group Functions R&D
och programansvarig för Växthuset

 

Hur kommer jag som medarbetare kunna delta i årets program?
Du kommer kunna delta på två sätt. Det första sättet, och nytt för i år är konceptet Innovationsdagar. Det är ett kreativt halvdagsformat, öppet för alla anställda som vi kommer testa under våren. Det går ut på att du som deltagare är med på i en halvdagsworkshop där vi enskilt och tillsammans identifierar nya idéer, utbyten och frågeställningar kring årets tema. Det sker digitalt, via Teams, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Inget att förbereda – bara att signa upp och komma som du är!”


Det andra sättet, och något vi bär med oss tidigare år bär vi med oss Accelerator-formatet, det återkommer i höst. Det är en satsning där utvalda idéer kan växa vidare. Nytt för i år är att vi har vi förenklat upplägget. I höst kommer det omfatta fyra intensiva dagars grupparbete, samt sex dagars eget arbete. Det avslutas med pitch inför ett Draknäste med representanter ur Division Lantbruks ledning. Målbilden med programmet är att idéer bereds för att potentiellt tas vidare in i affären, mot lansering på marknaden!

Hur kommer vi engagera världen utanför?
Utöver de interna aktiviteterna som är årets tydliga fokus, lämnas en dörr på glänt till nya samarbeten utanför koncernen. För att lyckas med vårt mål att bli det mest innovativa företaget i vår bransch så ser vi ett behov av att öppna upp för inspiration och tankar från omvärlden Därför testar vi i år ett nytt koncept som vi kallar Växthusets Demodagar.  

Det är en plattform for relationsbygge med omvärlden, och går ut på att vi under ett antal dagar under hösten bjuder in externa startups och entreprenörer att pitcha sina idéer och samarbetsförslag för att sen komma överens om möjligt utbyte: från kunskapsdelning till samarbete.

När kommer mer information om de första aktiviteterna som medarbetare kan ta del av?
Mer information om hur du anmäler dig till årets första aktiviteter kommer första dagarna i mars – Stay tuned!

Läs mer om årets tema i ett tidigare blogg-inlägg