Koordynator Utrzymania Ruchu


Jesteśmy przekonani, że nasz sukces jest w rękach naszych pracowników i zależy między innymi od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania. Dlatego w Lantmannen Unibake Poland stawiamy na ciągły rozwój nowych pracowników oraz przyjazne środowisko pracy. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Koordynator Utrzymania RuchuODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem Techników Utrzymania Ruchu;
 • Odpowiedzialność za realizację planów konserwacyjnych, naprawczych i remontowych;
 • Planowanie, koordynowanie i rozliczanie prac zespołu;
 • Odpowiedzialność za utrzymanie należytego stanu parku maszynowego;
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i dbanie o efektywną komunikację;
 • Dbanie o plany szkoleniowe i rozwój podległego zespołu;
 • Przestrzeganie zasad i przepisów BHP i PPOŻ;
 • Współpraca z innymi obszarami zakładu w zakresie planowania i realizacji zadań prewencyjnych;
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi;
 • Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.


OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, kierunkowe;
 • Doświadczenie w pracy w dziale Utrzymania Ruchu lub Technicznym (min. 2 lata);
 • Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem;
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn oraz czytania schematów technicznych;
 • Znajomość zagadnień TPM oraz filozofii KAIZEN;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i otwartość na nowe rozwiązania;
 • Ustrukturyzowany, systematyczny i samodzielny sposób pracy;
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i konsekwencja w działaniu;
 • Znajomość programów komputerowych: pakiet Office (szczególnie MS Excel), środowisko Windows
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną i ustną.


OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w stabilnej, międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie z tradycją na rynku polskim
 • System motywacyjny powiązany z osiąganymi wynikami
 • Kafeteria Benefit System w tym MultiSport, Opieka medyczna, ubezpieczanie grupowe, ZFŚS, śniadania – bufet szwedzki
 • Możliwość szkoleń i rozwoju wg. indywidualnych potrzeb
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym, międzynarodowym otoczeniu
 • Nowoczesne narzędzia pracy


DODATKOWE INFO: https://www.lantmannen-unibake.com/pl-PL/


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresami: ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy, lub ul. Śląska 2, 67-100 Nowa Sól, w zależności od zakładu, do którego zostaną złożone dokumenty aplikacyjne („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować listownie kierując korespondencję na wybrany adres siedziby lub drogą elektroniczną kierując wiadomość na odpowiedni adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. przeprowadzenia przez Administratora anonimowej ankiety dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji, do której link przesyłany jest osobom biorącym udział w tym procesie drogą elektroniczną na podany podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  3. przeprowadzenie ankiety wśród kandydatów odbywa się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wobec którego przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na dostarczanie systemów informatycznych wspierających procesy rekrutacyjne, a także mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


Malgorzata Brzozowska